HÁZIREND

A GarázsFitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható.
A GarázsFitness használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.SZABÁLYTALANSÁG

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni.


ELJÁRÁS

Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.


FELELŐSSÉG

A GarázsFitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

ELŐÍRÁSOK

A GarázsFitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a GarázsFitness üzemeltetőjénél elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. A GarázsFitness területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Amennyiben a GarázsFitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a GarázsFitness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

A Garázsfitness üzemeltetője fenntartja a jogot zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.


ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A GarázsFitness szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

A Garázsfitness területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.


LEMONDÁSI FELTÉTELEK

CSOPORTOS ÓRÁK:
Órakezdés előtt 12 órán belüli lemondás felszámolásra kerül.

PRIVÁT EDZÉS:
Órakezdés előtt 24 órán belüli lemondás felszámolásra kerül.


TILOS

A GarázsFitness területén TILOS:

    • a dohányzás és az alkohol fogyasztása
    • az olyan tevékenység, amely a szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
    • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
    • a GarázsFitness egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetve állat bevitele
    • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása

ÖLTÖZET

A sporttér területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni. (tiszta talpú cipő, kivéve mezétlábas foglalkozások) . Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital, étel és eszköz bevitele szigorúan tilos. Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.


ÖLTÖZŐ

Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező.

A területeken hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék nekünk (dugulás, nagy szennyeződés).


SPECIÁLIS SZABÁLYOK

A vendég a számára a foglalkozás megkezdése előtt átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A foglalkozások kizárólag bérlet váltásával látogathatóak. Az edzés kipróbálása (maximum két alkalom) , utána kötelező bérletet vásárolni. A próba alkalom is díjköteles, a bérlet alkalmakra lebontott díjának megfelelően.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.